varausehdot

Kohteiden lyhytaikaisen  vuokrauksen varausehdot

  1. Sopimuksen kohde
  2. Varaus ja maksaminen
  3. Kohteella
  4. Vieraan velvollisuudet ja uloskirjautuminen
  5. Vastuunrajoitus
  6. Ylivoimainen este
  7. Kommentit ja palaute
  8. Sopimuksessa käytettävät käsitteet ja osapuolet

1.   Sopimuksen kohde

Hyväksymällä varauksen ehdot allekirjoitat vuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa.

Ehtojen noudattaminen lyhytaikaisen vuokrakohteen vuokrauksessa on molemmille osapuolille pakollista siitä hetkestä lähtien, kun vieras maksaa täyden vuokrahinnan.

Vuokrasopimus tehdään vain Vieraan ja Vuokranantajan välillä. Palveluntarjoaja ei ole vuokrasopimuksen osapuoli.

2.   Varaus ja maksaminen

Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen (18 tai vanhempi) varaushetkellä.

Varaukset tehdään Palvelun kautta tekemällä varauspyyntö tarjouksesta kokonaan tai osittain (koko tarjouksen voimassaolon ajaksi tai sen osaksi). Vuokraaja päättää itsenäisesti varauspyyntöä tehdessä noudattaako tarjouksen vakioehtoja vai ei ota niitä huomioon.

Vuokranantaja käsittelee varauspyynnön. Vuokranantajalla on tilauksen käsittelyn yhteydessä oikeus muuttaa sitä kokonaan tai osittain, mukaan lukien vuokrauksen hinta, vuokranantajan tarjoamien lisäpalvelujen hinnat ja kokoonpano. Etenkin silloin, kun kyseessä on tietyn tarjouksen epätyypillinen tilauspyyntö. Kun Vuokranantaja on vahvistanut tilauksen, kaikki vahvistetut hinnat katsotaan vahvistetuiksi Vuokranantajan toimesta.

Vieras on velvollinen maksamaan tilauksensa Maksupalvelutarjoajan kautta  kokonaisuudessaan tilauspyynnön voimassaoloaikana.

Vieraalla on oikeus peruuttaa varaus/tilaus, siihen asti kunnes tilaus/varaus on maksettu tai tilauspyyntö on vanhentunut.

Vieraalla on oikeus tilata ja maksaa Vuokranantajan tarjoamia lisäpalveluita viimeistään 7 vrk ennen saapumista. Lisäpalvelujen saatavuutta ja hintoja ei voida taata siinä tilanteessa, jos ne tilataan erikseen kohteen varauksesta. Vuokranantaja voi muuttaa lisäpalvelujen hintoja ja kokoonpanoa oman harkintansa mukaan siihen asti, kun tilauspyyntö on vahvistettu.

Varauspyynnön voimassaoloaika on 24 tuntia siitä hetkestä, kun Vuokranantaja on vahvistanut varauspyynnön, ellei toisin mainita. Lisäpalvelupyynnön voimassaoloaika on 72 tuntia siitä hetkestä, kun Vuokranantaja on vahvistanut lisäpalvelupyynnön, ellei toisin mainita.

Tilauksen kokonaishintaan lisätään summa, jonka suuruus on 3 % koko tilauksen arvosta (palvelumaksu). Maksettu tilaus ei ole palautusoikeuden piirissä, tämä tarkoittaa, että maksetun tilauksen maksua ei palauteta (Non-refundable).

Erityistilanteissa, molempien osapuolien suostuessa varaus on siirrettävissä toiseen ajankohtaan. Palveluntarjoaja ei valvo tämän tyyppisiä sopimuksia eikä ole vastuussa niiden järjestämisestä tai toteuttamisesta.

Vieraalla on oikeus vakuuttaa matka/vieralu omatoimisesti valitsemalla itse vakuutusyhtiön sekä asiaankuuluvan vakuutustyypin, esimerkiksi matkan peruuntumisen ja keskeytymisen, sairauskulujen ja kiireellisen matkaavun, matkatavaroiden katoamisen ja vahingoittumisen varalta.

3.   Kohteella

Voucher (Tilausvahvistus) on asiakirja, joka toimii varauksen vahvistuksena ja sisältää vuokrausjakson, saapumis- ja lähtöajat, ryhmän kokoonpanon, tilattujen lisäpalvelujen tiedot.

Vuokrakohde on Vieraiden käytettävissä voucherissa määriteltyjen aikarajojen puitteissa. Vuokrakohteessa ja sen alueella voi oleskella ainoastaan Vieraat, jotka on mainittu voucherissa.

Mikäli Vieras ei ilmoita Vuokranantajalle kohteella havaituista virheistä, puutteista tai epäjohdonmukaisuuksista 24 tunnin kuluessa sisäänkirjautumisesta, on 24 tunnin jälkeen Vuokranantajalla oikeus olla hyväksymättä reklamaatioita. Mikäli Vieras esittää reklamaatioita, Vuokranantaja on velvollinen poistamaan ne välittömästi tai niin pian kuin mahdollista.

Vieraalla on oikeus kaikkiin sekä vuokraan kuuluviin että voucherissa mainittuihin palveluihin ja tavaroiden käyttöön.

Kohteen siivous vuokrausjakson aikana on Vieraan vastuulla.

Vieraiden on käytettävä omia liinavaatteita, mikäli liinavaatteita ei ole erikseen tilattu.

Juhlat ja maiden tapahtumien järjestäminen kohteella on kielletty ilman Vuokranantajan lupaa. Luvasta järjestää juhlia ja muita tapahtumia kohteella voidaan periä lisämaksu.

Teltan, asuntovaunun, paljun tai muiden kolmansilta osapuolilta vuokrattujen vastaavien varusteiden käyttö kohteen alueella on kielletty ilman Vuokranantajan lupaa. Vuokranantaja voi periä lisämaksun kyseessä olevien varusteiden käytön sallimisesta.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi kohteen alueella voi olla sallittu Vuokranantajan toimesta.

Lemmikkien tuonnista kohteelle on sovittava Vuokranantajan kanssa varauksen yhteydessä. Joissakin kohteissa lemmikkien tuonnista kohteelle Vuokranantaja voi periä lisämaksun.

Vuokraan sisältyy sähkö, vesi ja mahdolliset muut kohteen huoltoon liittyvät laskut, ellei toisin mainita.

Pesu- ja puhdistusaineet, perusmausteet, wc-paperi ja talouspaperi eivät sisälly vuokraan.

Vuokranantajalla on oikeus periä Vieraalta vakuusmaksu, jonka suuruus on mainittu Tarjouksen tiedoissa, Vieraiden velvoitteiden täyttymisen ja vahinkojen varalta. Vuokranantaja palauttaa vakuusmaksun Vieraalle tarkastettuaan kohteen ja omaisuuden kunnon vuokrausjakson päättyessä. Vuokranantajalla on oikeus vähentää palautettavasta vakuudesta vahingonkorvaukset, ylimääräiset siivouskulut ja muut vastaavat asiat.

Kohteella asumiseen liittyvän lisäehdot ja -säännöt sekä muut ohjeet Vuokranantaja julkaisee osiossa "Saapumistiedot". Vieras saa pääsyn kyseisiin materiaaleihin tilauksen maksamisen jälkeen ja on velvollinen noudattamaan niitä.

Vuokranantaja on vastuussa kohteen kunnosta. Vuokranantaja on velvollinen järjestämään kohteella suursiivouksen vähintään kerran vuodessa.

4.   Vieraan velvollisuudet ja uloskirjautuminen

Lähtöpäivänä avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palauttamisesta on sovittava etukäteen Vuokranantajan kanssa.


Vieras on vastuussa Vuokrakohteelle aiheutuneista vahingoista. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi Vuokranantajalle. Vieras on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle aiheutuneet vahingot.


Kohteen loppusiivous lähtöpäivänä on Vieraan vastuulla, ellei tarjouksen kuvauksessa toisin mainita. Loppusiivouksen on yleensä mahdollista tilata varauksen yhteydessä.


Mikäli vieras itse toteuttaa loppusiivouksen, loppusiivous on toteutettava ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät osiossa ”Saapumistiedot”

Mikäli loppusiivous on tilattu ja maksettu lisäpalveluna tai se sisältyy vuokraan, tämä ei vapauta Vierasta velvollisuudesta huolehtia astioiden pesusta, roskien viemisestä ja astioiden ja huonekalujen paikoilleen laittamisesta. Elintarvikkeet tulee tai viedä roskiin tai ottaa mukaan lähtiessä. Kohde ja sen alue on jätettävä puhtaana/siistinä lähdön jälkeen.

5.   Vastuunrajoitus

Tietoja saatavilla olevista palveluista löytyy vuokrakohteen kuvauksesta. Vuokralle annettua vuokrakohdetta koskevista tiedoista ja sitä koskevista ehdotuksista vastaa Vuokranantaja.

Palvelu ja/tai Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palvelussa, Palvelun ulkopuolella tai muuten suorittamista maksuista.

Palvelu ja/tai Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vuokra-aikana tapahtuvista vahingoista, onnettomuuksista tai rikoksista.

Palvelu ja/tai Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolella tehdyistä sopimuksista ja maksuista eikä vastaa Käyttäjien verotuksesta tai vakuutuksista.

Palvelu ja/tai Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjätietojen, Käyttäjien Palvelussa antamien tietojen täsmällisyydestä, oikeellisuudesta ja laillisuudesta eikä siitä, onko Käyttäjä oikeuskelpoinen vuokrata Kohde.

6.   Ylivoimainen este


Ylivoimaisen esteen sattuessa sekä Palveluntarjoaja että Käyttäjä vapautuvat näiden ehtojen mukaisista velvoitteistaan ​​siltä osin kuin velvoitteiden noudattaminen on estetty ja siihen asti, kunnes ylivoimainen este on poistettu.

Järjestelmä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuneista kohtuuttomista toiminnan vaikeuksista. Tällainen syy voisi olla esimerkiksi:

•         Viranomaisten toimet

•         Sota tai sen uhka tai kapina

•         Postinkulkuun, automaattiseen tietojenkäsittelyyn, tietoliikenteeseen, muuhun sähköiseen viestintään tai sähkön saatavuuteen liittyvät järjestelmästä riippumattomat häiriöt, kuten sähkö-, kaapeli- tai tietoliikennekatkot.

•         rahoituslaitosten toiminan häiriöt

•         järjestelmän toiminnan keskeytyminen tai viivästyminen tulipalon tai muun onnettomuuden vuoksi

•         Lakko, saarto, boikotti, vaikka se ei koskisikaan Järjestelmää.

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu seikka oikeuttaa Pelveluntarjoajaa väliaikaisesti keskeyttämään Palvelun toiminnan.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjille (Vieraille tai Vuokranantajille) aiheutuneista välillisistä tai suorista vahingoista, kuten tulonmenetyksestä tai muusta vastaavasta vahingosta.

7.   Kommentit ja palaute

Vieras selvittää kaikki syntyneet ongelmat ja kysymykset Vuokranantajan kanssa.

Vieraalla on oikeus hakea apua kuluttajansuojalautakunnalta (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan ​​käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

8. Sopimuksessa käytettävät käsitteet ja osapuolet:

Palveluntarjoaja – offerhut.fi -sivuston taustalla toimiva yritys.

Palvelu/Järjestelmä – offerhut.fi -sivusto ja sivustolla tarjottava palvelu.

Kohde/Vuokrakohde – mökki, asunto tai muu lyhytaikaiseen majoittumiseen tarkoitettu kohde, johon liittyvät tarjoukset julkaistaan ja myydään Palvelun.

Käyttäjät: Vieras tai Käyttäjä-Vuokranantaja – vuokrakohteen omistaja ja/tai tämän edustaja, jolla on oikeus hoitaa kohteen vuokrauksen.

Vieras/ Vuokraaja – Henkilö, jonka nimiin tarjous ostetaan ja joka majoittuu ja/tai vierailee kohteessa.

Maksupalvelutarjoaja -

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot


Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet tekevät sivustomme käytöstä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Saat lisää tietoa tämän sivuston evästekäytännöistä tästä linkistä.

OK