Tietosuojaseloste_privacy policy

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä 

Offerhut.fi, Kauppalankatu 2 B29, 45100 Kouvola

+358449980100, info@offerhut.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maria Garmash, offerhut.tarjousmaja@gmail.com, +358449980100

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri.  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste


Henkilötietoja kerätään vapaehtoisuuteen perustuen ja ne käytetään seuraaviin tarkoituksiin:


 • Kohteiden vuokrasopimusten laatimiseen.

 • Kohteiden varaamiseen ja vuokraamiseen.

 • (Vuokra)maksujen sekä mahdollisten maksujen palautusten käsittelyyn

 • Muiden Yrityksen sekä Vuokranantajien tarjoamien palvelujen järjestämiseen

 • Asiakassuhteiden ylläpitoon

 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseen

 • Mahdollisten asiakkaiden kiinnostuskohteiden analysoimiseen

 • Vuokranantajien ja vuokraajien välisten sopimusten toteuttamiseen

Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille suoramarkkinointia sähköisesti (mm. sähköpostitse ja tekstiviestien välityksellä; esim. vahvistus varauksen alkamisesta, palautekysely jne).


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on


- Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

- Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- Asiakassuhde.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön etu- ja sukunimi. 

 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinvaltio, osoite), 

 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 • Tiedot entisistä varauksista ja vuokrauksista

 • Tiedot Yrityksen palvelujen käytöstä

 • Tiedot maksusuorituksista

 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän (ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten asiakasetujärjestelmiin sekä edun saamiseksi tarpeelliset tiedot)


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen sekä kohteiden varauksen yhteydessä. Tämän lisäksi keräämme tietoja asiakkaiden mielenkiinnon kohteista haun perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja käsittelevät ainoastaan:

 • Verkkosivun ylläpitäjät

 • Kohteiden vuokranantajat siinä määrin kuin on tarpeellista vuokrasopimuksen toteuttamiseksi.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja muokkaamaan niitä oman profiilin kautta. Mikäli henkilö haluaa poistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi esittää tarvittaessa pyynnön todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden sisällä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden sisällä.Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet tekevät sivustomme käytöstä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Saat lisää tietoa tämän sivuston evästekäytännöistä tästä linkistä.

OK