Palvelun käyttöehdot vuokranantajalle

 1. Sopimuksessa käytettävät käsitteet ja osapuolet
 2. Yleistä
 3. Kuinka Palvelu toimii
 4. Vuokranantajan velvollisuudet
 5. Palvelujen maksu
 6. Maksujen määrittyminen
 7. Varausehdot
 8. Vieraiden oleskelu kohteella, neuvoja Vuokranantajalle
 9. Palvelun sekä Palveluntarjoajan oikeudet sekä vastuun rajoitus
 10. Maksujenvälittäjän oikeudet sekä vastuun rajoitus
 11. Sopimusehtojen voimassaolo, päättyminen ja siirto
 12. Ylivoimainen este
 13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

1. Sopimuksessa käytettävät käsitteet ja osapuolet:

Palveluntarjoaja – offerhut.fi -sivuston taustalla toimiva yritys.
Palvelu/Järjestelmä – offerhut.fi -sivusto ja sivustolla tarjottava palvelu.
Kohde/Vuokrakohde – mökki, asunto tai muu lyhytaikaiseen majoittumiseen tarkoitettu kohde, johon liittyvät tarjoukset julkaistaan ja myydään Palvelun.
Käyttäjä/Vuokranantaja – vuokrakohteen omistaja ja/tai tämän edustaja, jolla on oikeus hoitaa kohteen vuokrauksen.
Vieras – Henkilö, jonka nimiin tarjous ostetaan ja joka majoittuu ja/tai vierailee kohteessa.

Maksupalvelutarjoaja - Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

2. Yleistä

Palveluntarjoaja tarjoaa Käyttäjälle palvelun, jonka kautta Käyttäjä voi julkaista ja myydä tarjouksia Vuokrakohteista.

Palvelussa voidaan myydä ainoastaan tarjouksia. Palvelu ei mahdollista pitkäaikaisten (toistaiseksi voimassa olevien) vuokrasuhteiden solmimista. Palvelu ei sisällä kohteiden varauskalenteria, vaan ainoastaan jokaisen tarjouksen voimassaolo- ja varauskalenterin.

3. Kuinka Palvelu toimii

Vuokranantaja itse (tai Palvelun ylläpitäjän avulla) luo Järjestelmään tarjouksia vuokrakohteista, joita voi sittemmin myydä Palvelussa. Tarjouksen voi myydä joko jaksoittain, tai sen koko voimassaolon ajalle kerralla. Vuokranantaja määrittää itse kaikki hinnat (vuokra sekä lisäpalvelut) tarjouksen luomisen tai kohteen tietojen täyttämisen yhteydessä. Tarjouksen luomisen yhteydessä määritetyt hinnat ovat etusijalla kohteen luomisen yhteydessä märitettyihin hintoihin nähden (esimerkiksi tarjouksen luomisen yhteydessä määritetty loppusiivouksen hinta tulee olemaan voimassa, vaikka kohteen tiedoissa märitetty loppusiivouksen hinta olisi eri). Vuokranantajalla on mahdollisuus muokata tarjouksen tietoja koska tahansa, tiedot ja hinnat ovat lopulliset vasta kun ne on vahvistettu tilauksen yhteydessä. Tarjousten nimet muodostuvat automaattisesti sen mukaan, mihin kokoelmaan Vuokranantaja on valinnut tarjouksen kuuluvan.

Saatuaan tilauspyynnön, Vuokranantaja suorittaa tilauspyynnön esimoderoinnin (tilauspyynnön muokkaus ja vahvistus). Tällöin Vuokranantajalla on mahdollisuus muuttaa tilauspyynnön parametrit kuten vuokrahinta, vuokrausjakso sekä lisäpalvelujen määrä ja hinta.

Kaikki hinnat ovat lopullisesti voimassa vasta sen jälkeen, kun tilaus on vahvistettu. Tämän jälkeen niiden osioiden hinnat, jotka on vahvistettu eivät ole muokattavissa.

Palvelun käyttämiseksi Vuokranantajan on luotava käyttäjätili Palveluun.
Myynnin suorittamiseksi ja maksujen vastaanottamiseksi vuokranantajan on tehtävä Maksupalvelutarjoajan kanssa sopimus maksupalvelun tarjoamisesta


Vuokranantajan tulee Maksupalvelutarjoajan maksupalveluun liittyessään antaa Maksupalvelutarjoajalle milloin tahansa Maksupalvelutarjoajan tarvitsemat tunniste- ja yhteystiedot sekä pankkitilin numero.Lisää tietoja käyttäjätilin luomisesta ja tarjousten myynnistä on osiossa ”Tuki”.

4. Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantajalla on velvollisuus pitää huolen siitä, että hänen yhteystietonsa Palvelussa ovat oikeat sekä ajan tasalla. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki hänen tarjoama tieto Palvelussa on oikein ja ajan tasalla. Vuokranantajalla on myös velvollisuus tarkistaa mahdolliset uudet tilauspyynnöt päivittäin.

Käyttäjänä voi olla vain oikeushenkilö.

Käyttäjä on täydessä vastuussa tekemistään Palvelun käyttöehtojen ja/tai sääntöjen rikkomisesta.

Vuokranantaja vakuuttaa, että hänellä on oikeus antaa Kohteet vuokralle ja hän itse pitää huolen tämän oikeuden voimassaolosta. Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia esitettäväksi tositteen edellä mainitusta oikeudesta. Käyttäjä itse syöttää Järjestelmään Vuokrakohteiden tiedot ja on tällöin itse vastuussa näiden tietojen paikkansapitävyydestä sekä ajantasaisuudesta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sellaisten tietojen poistamiseen, jotka eivät pidä paikkaansa, ovat puutteellisia tai vääriä tai ovat vastoin käyttäjä-/sopimusehtoja.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko palvelu muodostaa itsessään tietokannan ja on myös Suomalaisen tekijänoikeudella suojaamaa immateriaaliomaisuutta. Käyttäjä ei saa ilman palveluntarjoajan erillistä kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida tai saattaa yleisön saataville tai muuten käyttää kaupallisiin tarkoituksiin palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjä sitoutuu olemaan kopiomatta Palvelua tai käyttämättä automaattisia järjestelmiä Palvelun tai sen osien tai sisällön kopiomiseen tai yleisön saataville saattamiseen ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa etukäteen.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava oikeudenhaltijan nimi ja on velvollinen noudattamaan immateriaalioikeuslainsäädäntöä. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman oikeudenhaltijan lupaa.

Vuokranantaja sitoutuu olemaan julkaisematta Palvelussa linkkejä tai nimiä muista palveluista tai muita tietoja, joista Vuokrakohteen verkkosivut tai Vuokranantaja olisi yksilöitävissä.

Käyttäjällä on oikeus jakaa Palvelussa julkaistuja tarjouksia käyttäen automaattisesti luotua linkkiä Palveluun kaikilla sosiaalisen median alustoilla sekä Käyttäjän muilla verkkosivuilla.

Tämän sopimuksen perusteella Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua käyttöehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden näiden käyttöehtojen muuttamiseen.

Käyttöehtojen muutokset astuvat voimaan siitä hetkestä, kun ne julkaistaan Palvelun ”Apu”-osiossa. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjä sitoutuu näiden ehtojen noudattamiseen.

Käyttäjä luovuttaa Palvelunvälittäjälle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon. Palvelunvälittäjällä on toistaiseksi voimassa oleva oikeus, muttei velvollisuutta luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot ovat yksilöity Palvelun ”Tietosuojakäytäntö”-osiossa

Palvelu on saatavilla useilla kielillä. Palvelu tai Palveluntarjoaja ei vastaa eri käännöksestä johtuvista epätarkkuuksista. Palvelun sekä Palvelussa olevien asiakirjojen, ehtojen ja sopimusten alkuperäinen kieli on Suomi.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ulkopuolisille sivustoille. Ulkopuolisilla sivustoilla vierailu on Käyttäjän omalla vastuulla.

Palvelussa käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Lisää tietoja Palvelun käyttämistä evästeistä on ”XXX”-osiossa.

5. Palvelujen maksu

Ehtojen mukainen Palvelun käyttö Käyttäjän toimesta on maksutonta myyntitapahtuman toteutumiseen
saakka.
Palveluntarjoaja veloittaa Käyttäjältä palvelumaksun, joka on suuruudeltaan 10 % kaikista palvelun kautta
maksetuista vuokra maksuista, jotka on maksettu Käyttäjälle Vuokraajien toimesta. Palvelumaksua ei
veloiteta lisäpalvelumaksuista.

6. Maksujen määrittyminen

Maksujenvälittäjä lähettää suoraa Vuokranantajalle tälle kuuluvan summan pankkitilisiirrolla 7 pankkipäivän
kuluessa siitä, kun Vieras on maksanut tilauksensa. Maksettava summa määräytyy Vieraan maksaman
summan perusteella, josta vähennetään 10 % vuokran suuruudesta sekä Vieraan palvelumaksu (3 %
tilauksen kokonaissummasta). Tarkemmin summan muodostumisesta alla olevassa esimerkissä.
Esimerkkilaskelma:
- Vieraan tilaus:
o Vuokran suuruus 1000€.
o Lisäpalvelut: Loppusiivouksen maksu 100€ ja perämoottorin vuokraus 50€.
Vieraalta veloitetaan lisäksi 3% palvelumaksu jonka suuruus on (1000+100+50)*0.03=34.5€. Tällöin Vieraalta
veloitetaan yhteensä 1134.5€
Vuokranantajalle maksetaan 7 pankkipäivän sisällä 90% vuokramaksusta sekä lisäpalvelumaksut
kokonaisuudessaan: 1000*(0.9)+100+50=1050€

7. Varausehdot

Vuokrasopimus solmitaan Vuokranantajan ja Vieraan välille. Ehdot ovat sitovia molemmille osapuolille siitä
hetkestä, kun tilaus on kokonaisuudessaan maksettu Vieraan toimesta.
”Vieraan varausehdot” on kyseessä olevan sopimuksen erittäin olennainen osa. Ehtojen teksti on luettavissa
tämän linkin takaa.
Maksettu tilaus ei ole palautusoikeuden piirissä, tämä tarkoittaa, että maksetun tilauksen maksua ei
palauteta (Non-refundable). Toisin sanoin kumpikaan osapuolista, Vieras tai Vuokranantaja, ei voi peruuttaa
tilausta. Erityistilanteissa, molempien osapuolien suostuessa varaus on siirrettävissä toiseen ajankohtaan.
Palveluntarjoaja ei valvo tämän tyyppisiä sopimuksia eikä ole vastuussa niiden järjestämisestä tai
toteuttamisesta.
Palvelun palvelumaksut ovat pakollisia kaikista Palvelun kautta suoritetuista maksuista kaikille käyttäjille
riippumatta Palvelun ulkopuolella tehdyistä sopimuksista.

Vuokranantaja on velvollinen esittämään Palveluntarjoajalle hintapariteetin: Vieraat odottaa että
”tarjouksena” myydyn tuotteen/palvelun hinta on huomattavasti alempi kuin kyseisen vuokrakohteen
normaali hinta (OVH). Tällöin myös tarjouksen ehdot voi olla tiukemmat kuin normaalisti.
Mikäli Vuokrakohteelle syntyy päällekkäisvaraus, Järjestelmän kautta tehdyillä varauksilla on korkeampi
prioriteetti kuin muualla tehdyillä varauksilla. Mikäli Vuokranantaja haluaa perua jo maksetun varauksen,
Vuokranantaja on velvollinen tarjoamaan Vieraalle ominaisuuksiltaan identtisen kohteen tai korvaamaan
Vieraalle tämän maksaman summan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tämän velvollisuuden täyttymisen
valvonnasta ja asiasta sopivat Vieras ja Vuokranantaja.
Vuokranantaja tarkistaa varauspyynnön. Vuokranantajalla on oikeus muuttaa varauspyyntöä osittain tai
kokonaan, muun muassa varauspyynnössä olevia vuokrahintoja, tarjottuja lisäpalveluja sekä näiden hintoja.
Sen jälkeen, kun varauspyyntö on vahvistettu Vuokranantajan toimesta, kaikki varauspyynnössä olevat
hinnat katsotaan vahvistetuiksi.

8. Vieraiden oleskelu kohteella, neuvoja Vuokranantajalle


Voucher (Tilausvahvistus) on asiakirja, joka toimii varauksen vahvistuksena ja sisältää vuokrausjakson,
saapumis- ja lähtöajat, ryhmän kokoonpanon, tilattujen lisäpalvelujen tiedot.
Vuokrakohde on Vieraiden käytettävissä voucherissa määriteltyjen aikarajojen puitteissa. Vuokrakohteessa
ja sen alueella voi oleskella ainoastaan Vieraat, jotka on mainittu voucherissa.
Mikäli Vieras ei ilmoita Vuokranantajalle kohteella havaituista virheistä, puutteista tai
epäjohdonmukaisuuksista 24 tunnin kuluessa sisäänkirjautumisesta, on 24 tunnin jälkeen Vuokranantajalla
oikeus olla hyväksymättä reklamaatioita. Mikäli Vieras esittää reklamaatioita, Vuokranantaja on velvollinen
poistamaan ne välittömästi tai niin pian kuin mahdollista.
Vieraalla on oikeus kaikkiin sekä vuokraan kuuluviin että voucherissa mainittuihin palveluihin ja tavaroiden
käyttöön.
Kohteen siivous vuokrausjakson aikana on Vieraan vastuulla.
Kohteen loppusiivous lähtöpäivänä on Vieraan vastuulla, ellei tarjouksen kuvauksessa toisin mainita.
Loppusiivouksen on yleensä mahdollista tilata varauksen yhteydessä. Vieraiden on käytettävä omia
liinavaatteita, mikäli liinavaatteita ei ole erikseen tilattu.
Juhlat ja muiden tapahtumien järjestäminen kohteella on kielletty ilman Vuokranantajan lupaa. Luvasta
järjestää juhlia ja muita tapahtumia kohteella voidaan periä lisämaksu.
Teltan, asuntovaunun, paljun tai muiden kolmansilta osapuolilta vuokrattujen vastaavien varusteiden käyttö
kohteen alueella on kielletty ilman Vuokranantajan lupaa. Vuokranantaja voi periä lisämaksun kyseessä
olevien varusteiden käytön sallimisesta.
Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi kohteen alueella voi olla sallittu Vuokranantajan toimesta.
Lemmikkien tuonnista kohteelle on sovittava Vuokranantajan kanssa varauksen yhteydessä. Joissakin
kohteissa lemmikkien tuonnista kohteelle Vuokranantaja voi periä lisämaksun.
Vuokranantajalla on oikeus periä Vieraalta vakuusmaksu, jonka suuruus on mainittu Tarjouksen tiedoissa,
Vieraiden velvoitteiden täyttymisen ja vahinkojen varalta. Vuokranantaja palauttaa vakuusmaksun Vieraalle

tarkastettuaan kohteen ja omaisuuden kunnon vuokrausjakson päättyessä. Vuokranantajalla on oikeus
vähentää palautettavasta vakuudesta vahingonkorvaukset, ylimääräiset siivouskulut ja muut vastaavat asiat.
Kohteella asumiseen liittyvän lisäehdot ja -säännöt sekä muut ohjeet Vuokranantaja julkaisee osiossa
"Vieraille". Vieras saa pääsyn kyseisiin materiaaleihin sisäänkirjautumisen yhteydessä tilauksen maksamisen
jälkeen ja on velvollinen noudattamaan niitä.
Vuokranantaja on vastuussa kohteen kunnosta vuokrauksen alkamishetkellä. Vuokranantaja on velvollinen
järjestämään kohteella suursiivouksen vähintään kerran vuodessa.
Kaikki kysymykset, erimielisyydet sekä ongelmat, jotka ovat tulleet ilmi Vieraiden majoittuessa kohteella
Vuokranantaja ratkaisee itsenäisesti Vieraiden kanssa.
Vuokranantajalla on oikeus vakuuttaa vuokralle tarjottu omaisuus omatoimisesti valitsemalla itse
vakuutusyhtiö. Vuokranantaja vastaa kohteen asianmukaisesta ja riittävästä vakuutuksesta sekä sähkön,
veden ja mahdollisten käyttömaksujen maksamisesta, ellei toisin mainita.
Vuokranantajalla on oikeus valittaa Vieraasta Palvelussa. Palveluntarjoaja voi, mutta ei ole velvollinen,
avustaa Vuokranantajaa riitojen ratkaisemisessa.
Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Jos
neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan ​​käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan
Suomen lakia.

9. Palvelun sekä Palveluntarjoajan oikeudet sekä vastuun rajoitus

Kohteen vuokrasopimus solmitaan Vuokranantajan ja Vieraan välillä. Palvelu tai Palveluntarjoaja ei ole
vuokrasopimuksen osapuoli.
Palvelu tai Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän ulkopuolella tehdyistä sopimuksista ja maksuista. Palvelu
tai Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjän verotuksesta eikä omaisuuden vakuuttamisesta.
Palvelu tai Palveluntarjoaja ei vastaa Kohteesta annettujen tietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa
antamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta ja laillisuudesta eikä siitä, onko Käyttäjällä oikeus vuokrata
Kohdetta.
Palvelu tai Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vuokrasuhteen aikana tapahtuvista vahingoista,
onnettomuuksista tai rikoksista. Palvelu tai Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä tai
välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Kohteen vuokraukseen tai Vuokranantajan Vieraille tarjoamiin
lisäpalveluihin tai sen käyttöön.
Palveluntarjoaja tekee parhaansa varmistaakseen, että Palvelu on käytettävissä jatkuvasti ja keskeytyksettä.
Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun keskeytymättömästä, oikea-aikaisesta tai
virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimien
aiheuttamista keskeytyksistä tai Palvelun sisältämien tietojen tai muiden tietojen muutoksista tai
katoamisesta tai tiedonsiirron ongelmista, epäonnistumisista tai keskeytyksistä, jotka johtuvat kolmansien
osapuolten toimista.
Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen sen muutoksen, laajennuksen tai Palveluun
liittyvän teknisen syyn taikka tietoliikenneverkon korjauksen, asennuksen tai huollon tai muun vastaavan
syyn vuoksi tai lain niin vaatiessa tai muun virallisen syyn vuoksi. Palveluntarjoaja tekee parhaansa Palvelun
tarjoamisen jatkamiseksi mahdollisimman pian. Mikäli mahdollista, Palvelun tarjoamisen keskeytyksestä
ilmoitetaan etukäteen.

Käyttäjällä ei ole oikeutettu saamaan korvausta Palvelun tarjoamisen katkon vuoksi. Palveluntarjoaja ei
vastaa Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä
tai toimintahäiriöistä, teknisistä vioista, haittaohjelmista, linkeistä tai katkoksista.
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta materiaali, joka rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on muuten
laiton, virheellinen tai haitallinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

10. Maksupalvelutarjoajan oikeudet sekä vastuun rajoitus


10.1. Henkilötietojen käyttö
(Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja välittää Käyttäjää koskevia henkilötietoja
Maksupalvelutarjoajalle. Maksupalvelutarjoaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja
huolehtii muuten yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietoja käsitellessään. Henkilötietoja
käsitellään Maksupalvelutarjoajan, asianomaisen rahoituslaitoksen, Palveluntarjoajan palvelujen ja toiminnan
toteuttamiseksi. Henkilötietolain mukainen Maksupalvelutarjoajan kuvaus on saatavilla osoitteessa:https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot )

11. SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO, PÄÄTTYMINEN JA SIIRTO

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Nämä ehdot tulevat voimaan, kun Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot
rekisteröityessään. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja. Muutokset astuvat
voimaan siitä hetkestä, kun ne julkaistaan Palvelun ”Tuki”-osiossa. Jatkamalla palvelun käyttöä Käyttäjä
sitoutuu näiden ehtojen noudattamiseen.
Mikäli Käyttäjä ei enää halua käyttää Palvelua, Käyttäjä voi kieltäytyä Palvelun käytöstä ja näiden ehtojen
noudattamisesta ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle sähköpostitse. Kieltäytymällä käyttämästä Palvelua ja
noudattamasta näitä ehtoja Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu jo vahvistettujen ja maksettujen palvelujen
suorittamisesta, vahvistettujen varausten toteuttamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista. Mikäli Käyttäjä
luopuu näistä ehdoista ja lopettaa Palvelun käytön, Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja
poistaa Palvelusta Käyttäjän tallentaman materiaalin. Irtisanominen lopettaa Käyttäjän oikeuden käyttää
Palvelua. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan kaikkia Järjestelmän käyttöehtoja, Vuokranantajan
velvollisuuksista ja velvoitteita irtisanomisen voimaantulopäivään asti, kuitenkin aikaisintaan siihen asti
kunnes kaikki edellä mainitut velvoitteet on täytetty.
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta tai Palveluun liittyvää sopimusta kolmannelle
osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu tai
sen ylläpito ja siihen liittyvät tehtävät ja velvoitteet sekä kaikki Palveluun liittyvät sopimukset kolmansille
osapuolille.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen sattuessa sekä Palveluntarjoaja että Käyttäjä vapautuvat näiden ehtojen mukaisista
velvoitteistaan ​​siltä osin kuin velvoitteiden noudattaminen on estetty ja siihen asti, kunnes ylivoimainen
este on poistettu.
Palvelu tai Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta
syystä aiheutuneista kohtuuttomista toiminnan vaikeuksista, esimerkiksi:
• Lakko, saarto, boikotti, vaikka se ei koskisikaan Järjestelmää.
• Viranomaisten toimet
• Sota tai sen uhka tai kapina
• Automaattiseen tietojenkäsittelyyn, tietoliikenteeseen, muuhun sähköiseen viestintään tai sähkön
saatavuuteen liittyvät Järjestelmästä riippumattomat häiriöt, kuten sähkö-, kaapeli- tai
tietoliikennekatkot.
• rahoituslaitosten toiminan häiriöt
• Järjestelmän toiminnan keskeytyminen tai viivästyminen tulipalon tai muun onnettomuuden vuoksi
Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu seikka oikeuttaa Palveluntarjoajaa väliaikaisesti keskeyttämään
Palvelun toiminnan.
Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjille aiheutuneista välillisistä tai suorista vahingoista, kuten
tulonmenetyksestä tai muusta vastaavasta vahingosta.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näihin ehtoihin perustuvat tai näissä ehdoissa
tarkoitettuun Palveluun tai Palveluun liittyen syntyviin sopimuksiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan
​​ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos neuvottelut epäonnistuu, riidat ratkaistaan ​ Kouvolan
käräjäoikeudessa.

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet tekevät sivustomme käytöstä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Saat lisää tietoa tämän sivuston evästekäytännöistä tästä linkistä.

OK